برچسب: Google Workspace

هوش مصنوعی و تماس های اورژانسی

تحول هوش مصنوعی در تماس‌های اورژانسی

اخبار هوش مصنوعی / هوش مصنوعی آینده تماس‌های اورژانسی را متحول می‌کندروشی که هوش مصنوعی با آن در حال حاضر به تماس‌گیرندگان ۹۱۱ کمک می‌کند، نگاهی اجمالی به این موضوع دارد که …