برچسب: کمیسیون ملی یونسکو ایران

هوش مصنوعی و نظام سلامت

وبینار هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت

اخبار هوش مصنوعی / برگزاری وبینار «هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت»وبینار «هوش مصنوعی و ملاحظات اخلاقی آن در نظام سلامت» به میزبانی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی …

۲۶ خرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه