برچسب: کتب درسی الکترونیکی

تولید برخط محتوای آموزشی

شیوه مناسب تهیه محتوای آموزشی برخط دانشگاهی

اخبار فناوری / پژوهشگران حوزه علوم انسانی کشور، در یک پژوهش و با به‌کارگیری دیدگاه‌های متخصصین تولید محتوای آموزشی و دانشگاهی، بهترین شیوه برای تهیه محتوای آموزشی برخط غیرهم‌زمان را مورد بررسی …

۳۱ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه