برچسب: کاربران اپلیکیشن Threads

شبکه‌ی اجتماعی تردز

کاربران شبکه‌ی اجتماعی تردز در سرازیری

اخبار شبکه های اجتماعی / شبکه‌ی اجتماعی تردز به‌صورت روزانه از هشت میلیون کاربر میزبانی می‌کند؛ اما تا چند هفته‌ی پیش ۴۴ میلیون کاربر فعال روزانه داشت.تردز، شبکه‌ی اجتماعی جدید متا، برخلاف …