برچسب: ویژگی مکانی تلگرام

پیام رسان تلگرام

ضرورت خاموش کردن ویژگی مکانی برای کاربران تلگرام

اخبار فناوری / چرا کاربران تلگرام باید ویژگی مکانی را خاموش کنند؟تلگرام یک ویژگی مکانی دارد که به کاربران اجازه می‌دهد سایر کاربران این اپلیکیشن پیام‌رسان که در شعاع نزدیک آنها قرار …