برچسب: هشدار Sundar Pichai

مدیرعامل گوگل

ویدئوهای دیپ فیک و هشدار مدیرعامل گوگل

اخبار فناوری / هشدار مدیرعامل گوگل در مورد ویدیوهای «جعل عمیق»مدیر عامل شرکت گوگل در مورد ویدئوهای «دیپ فیک»(جعل عمیق) هوش مصنوعی هشدار داده و گفته که می‌تواند آسیب‌های زیادی ایجاد کند …