برچسب: موسسه پزشکی

هوش مصنوعی و جراحی پزشکی

پیشرفت آموزش جراحی با هوش مصنوعی

اخبار هوش مصنوعی / سیستم موسوم به «هوش مصنوعی جراحی» (SAIS) ابداع شده توسط موسسه فناوری کالیفرنیا «کالتک» و موسسه پزشکی «کِک مدسین» دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، ارزیابی‌های عینی عملکردی برای …