برچسب: مغز زنبورها

هوش مصنوعی و مغز زنبور

ارتقای هوش مصنوعی با الهام از مغز زنبورها!

اخبار هوش مصنوعی / ایده دانشمند ایرانی برای ارتقای هوش مصنوعی با الهام از مغز زنبورها!دکتر «هادی معبودی» به همراه گروهی از دانشمندان بریتانیایی، این نظریه را مطرح کرده است که مغز …