برچسب: مصالح ساختمانی

هوش مصنوعی و ساختمانها

هوش مصنوعی و طراحی ساختمان‌ با بتن کمتر

اخبار هوش مصنوعی / ساخت ساختمان‌ها با بتن کمتر با هوش مصنوعییکی از دانشجویان موسسه فناوری ماساچوست(MIT) در پی استفاده از هوش مصنوعی برای طراحی ساختمان‌هایی است که بتن کمتری برای ساخت …