برچسب: مرکز فضایی جانسون ناسا

آزمایش اینترنت لیزری ناسا در ایستگاه فضایی

آزمایش اینترنت لیزری ناسا در ایستگاه فضایی

اخبار اینترنت / ناسا اینترنت لیزری را در ایستگاه فضایی آزمایش می‌کندناسا آماده‌ی آزمایش اینترنت فضایی خود است که از لیزر برای ارسال و دریافت داده‌ها با سرعت گیگابیت استفاده می‌کند. به …