برچسب: قابلیت هدست Smell-o-Vision

هدست سامسونگ XR با احساس بویایی

هدست واقعیت مجازی سامسونگ XR با حس بویایی

ابزار دیجیتال / سامسونگ برای رقابت با ویژن پرو، قابلیت احساس بو را به هدست XR اضافه می‌کند؟امکان احساس بو احتمالاً به هدست سامسونگ XR اضافه خواهد شد و بدین‌ترتیب هنگام تجربه …