برچسب: عکس داخل اجسام کوچک

دوربین عکاسی با موج تراهرتز

دوربینی برای عکاسی از اجزای میکروسکوپی پنهان درون اجسام

اخبار فناوری / دوربینی که از اجزای میکروسکوپی پنهان درون اجسام عکس می‌گیرداین دستگاه می‌تواند از اجزا و ویژگی‌های کوچکی به اندازه ۶۰ میکرون تصویربرداری کند. به گزارش ایسنا و به نقل …

۴ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه