برچسب: علوم اجتماعی

هوش مصنوعی و تحقیقات اجتماعی

هوش مصنوعی و بازتعریف تحقیقات علوم اجتماعی

اخبار هوش مصنوعی / هوش مصنوعی می‌تواند تحقیقات علوم اجتماعی را بازتعریف کندیک مطالعه جدید نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند تحقیقات علوم اجتماعی را دوباره تعریف کند. به گزارش ایسنا و …

۲۹ خرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه