برچسب: طراحی گرافیکی دیجیتالی

مدیریت محتوای دیجیتال

ایجاد رشته مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی

اخبار فناوری / ایجاد رشته «مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی» در دانشگاه علمی کاربردیبا تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی، دوره مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوای دیجیتالی …

۲۶ خرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه