برچسب: سیستم هوش مصنوعی جدید

چت بات روانشناس چینی

هوش مصنوعی و چت‌بات روانشناس چینی

جهان دیجیتال ( wdigi.ir) چینی‌ها یک سیستم هوش مصنوعی جدید ساخته‌اند که پشتیبانی احساسی را ارائه می‌دهد. به گزارش ایسنا، پیشرفت سریع مدل‌های پردازش زبان طبیعی(NLP) و مدل‌های زبان بزرگ(LLMs) امکان توسعه عوامل مکالمه‌ای …