برچسب: زیست‌بوم هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و آموزش

ارائه و تحلیل پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی

اخبار هوش مصنوعی / پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی ارائه و تحلیل شدپیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب …

۲۹ مرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه