برچسب: رایانه کوانتومی Sycamore Google

رایانه کوانتومی گوگل

سرعت بی نظیر رایانه کوانتومی گوگل در انجام محاسبات

اخبار فناوری / رایانه کوانتومی گوگل راه ۴۷ ساله را یک شبه می‌رودگوگل یک رایانه کوانتومی توسعه می‌دهد که می‌تواند به سرعت محاسباتی را انجام دهد که بهترین ابررایانه‌های رقیبش طی ۴۷ …