برچسب: دانشگاه کالیفرنیا سانفرانسیسکو

ارتباط مغز و رایانه

کار عجیبی که با ارتباط مغز و رایانه ممکن شد

اخبار فناوری / بازیابی قدرت تکلم دو زن با رابط‌ مغز و رایانهپژوهشگران دانشگاه‌های برکلی، سانفرانسیسکو و استنفورد با استفاده از رابط‌های مغز و رایانه توانستند کاری کنند که دو زن که …