برچسب: داروی مبتنی بر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و جوانی

با فناوری هوش مصنوعی جوان بمانید

اخبار هوش مصنوعی / تحقیقات پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی سه ترکیب را شناسایی کرده است که بیماری‌های مرتبط با افزایش سن را هدف قرار می‌دهند؛ شناسایی موفقیت‌آمیز این سه ترکیب شیمیایی …