برچسب: حکمرانی زیست‌بوم دیجیتال

کنفرانس ملی تحول دیجیتال

برگزاری دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال

اخبار فناوری / ارتقا دانش، مهارت‌های رهبری دیجیتال و ارائه تجارب برتر فناوری‌های دیجیتال در کسب‌وکارها، اهداف سه‌گانه دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال هستند. دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال با رویکرد رهبری …

۱ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه