برچسب: تکنولوژی

کاربرد هوش مصنوعی در آموزش

جایگاه ممتاز هوش مصنوعی در عرصه آموزش

اخبار هوش مصنوعی / هوش مصنوعی در عرصه آموزش جایگاهی ممتاز خواهد داشتمدیر گروه الگوریتم‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه تهران با بیان اینکه خواه یا ناخواه هوش مصنوعی در عرصه آموزش جایگاهی ممتاز خواهد …

۳۰ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه