برچسب: تکنولوژی‌های نوین

مزیت‌های وب 3

نکاتی درباره تکنولوژی نوظهوری به نام وب ۳

جهان دیجیتال ( wdigi.ir) به گفته یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینکه هر کدام از تکنولوژی‌های نوین باید مراحل آزمایشگاهی و کاربران محدود خود را پشت سر بگذارند، طبیعی است اما به نظر …

کاربرد هوش مصنوعی در آموزش

جایگاه ممتاز هوش مصنوعی در عرصه آموزش

اخبار هوش مصنوعی / هوش مصنوعی در عرصه آموزش جایگاهی ممتاز خواهد داشتمدیر گروه الگوریتم‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه تهران با بیان اینکه خواه یا ناخواه هوش مصنوعی در عرصه آموزش جایگاهی ممتاز خواهد …

۳۰ تیر ۱۴۰۲ 0 دیدگاه