برچسب: تهیه اسلاید با هوش مصنوعی Otter

هوش مصنوعی Otter

معرفی هوش مصنوعی Otter دستیاری برای مدیریت

سایت هوش مصنوعی / Otter دستیار هوش مصنوعی شما در جلسات است که صدا را ضبط می‌کند، اسلایدها را می‌گیرد، خلاصه مباحث را تولید می‌کند و حتی برای شما یادداشت می‌نویسد. می‌توانید …