برچسب: تنوع سبد غذایی

فناوری نانو و کشاورزی

افزایش امید به احیای کشاورزی روستایی با یک فناوری‌ جدید نانویی

فناوری نانو / راه‌اندازی گلخانه‌های گرافنی در شمال شرق چین که زمستان‌های سرد دارد، موجب شد تا کشت محصولات کشاورزی در روزهای سرد سال نیز ادامه داشته باشد. رشد درآمد جامعه روستایی …

۱ خرداد ۱۴۰۲ 0 دیدگاه