برچسب: تحقیقات پزشکی با Google DeepMind Health

هوش مصنوعی پزشکی Google DeepMind Health

هوش مصنوعی پزشکی Google DeepMind Health

معرفی هوش مصنوعی پزشکی / Google DeepMind Health یک پلت‌فرم مجهز به هوش مصنوعی است که به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در تشخیص بیمار، برنامه‌ریزی درمان و تحقیقات پزشکی کمک می‌کند. این پلتفرم از …