برچسب: تبلیغات گوگل

انتشار بدافزارها

انتشار بدافزار با سوءاستفاده از شبکه‌های گوگل و بینگ

اخبار فناوری / تحقیقات جدید نشان داد شبکه‌های تبلیغات گوگل (گوگل اَدز) و بینگ برای انتشار بدافزار، مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. به گزارش ایسنا، کارشناسان امنیت سایبری شرکت سوفوس اعلام کردند کمپین …