برچسب: امضای دیجیتال

امضای الکترونیکی

در باره امضای الکترونیکی و کاربرد آن

اخبار فناوری / یکی از روش‌ها برای تحقق دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و رواج امضای الکترونیکی را می‌توان یکی از این ملزومات برای این موضوع دانست. …