برچسب: ارتقاء هوش مصنوعی

سلولهای مغز و هوش مصنوعی

بهره گیری از سلول‌های مغز انسان برای ارتقاء هوش مصنوعی

اخبار هوش مصنوعی / ساخت هوش مصنوعی با سلول‌های مغز انسانرایانه‌هایی که با سخت‌افزار زیست‌شناختی کار می‌کنند، می‌توانند میزان مصرف انرژی ابررایانه‌ها را کاهش دهند.پژوهشگران آمریکایی می‌گویند در یک دهه آینده، ساخت …