نماد سایت جهان دیجیتال

ویدئو / معرفی اپل ویژن پرو و امکانات بی نظیر آن

Apple-Vision-Pro

Apple-Vision-Pro

گالری فیلم / عصر محاسبات فضایی اینجاست، جایی که محتوای دیجیتال به طور یکپارچه با فضای فیزیکی شما ترکیب می شود. بنابراین می توانید کارهایی را که دوست دارید به روش هایی انجام دهید که قبلاً هرگز ممکن نبود. این اپل ویژن پرو است.

خروج از نسخه موبایل