نماد سایت جهان دیجیتال

هوش مصنوعی Time Doctor برای مدیریت پروژه

هوش مصنوعی Time Doctor

هوش مصنوعی Time Doctor

معرفی هوش مصنوعی / Time Doctor ابزار بهره‌وری مناسبی برای مدیریت پروژه است. زمان کار را نظارت می‌کند، فعالیت کاربر را بررسی می‌کند و گزارش‌های دقیقی در مورد بهره‌وری کلی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، بازخورد سازنده‌ای که تایم دکتر ارائه می‌دهد، بهبود در نیروی کار ایجادمی‌کند. علاوه بر این، می‌توانید هشدارهایی را تنظیم کنید که به شما بگوید چه زمانی کارمندان خیلی سخت کار می‌کنند یا به اندازه کافی کار نمی‌کنند.

امکانات

خروج از نسخه موبایل