نماد سایت جهان دیجیتال

هوش مصنوعی پزشکی Prognos

هوش مصنوعی پزشکی Prognos

هوش مصنوعی پزشکی Prognos

معرفی هوش مصنوعی پزشکی / پلتفرم Prognos از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های پزشکی و پیش‌بینی پیشرفت بیماری برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت یا سرطان استفاده می‌کند.

این پلتفرم می‌تواند به پزشکان کمک کند تا پروتکل‌های درمانی مؤثرتری ایجاد کنند.

خروج از نسخه موبایل