نماد سایت جهان دیجیتال

هوش مصنوعی پزشکی Google DeepMind Health

هوش مصنوعی پزشکی Google DeepMind Health

هوش مصنوعی پزشکی Google DeepMind Health

معرفی هوش مصنوعی پزشکی / Google DeepMind Health یک پلت‌فرم مجهز به هوش مصنوعی است که به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در تشخیص بیمار، برنامه‌ریزی درمان و تحقیقات پزشکی کمک می‌کند.

این پلتفرم از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده‌های پزشکی و ارائه بینش به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی استفاده می‌کند.

خروج از نسخه موبایل