نماد سایت جهان دیجیتال

تشخیص محتوای واقعی و جنگ اینستاگرام با هوش مصنوعی

اینستاگرام و هوش مصنوعی

اینستاگرام و هوش مصنوعی

اخبار هوش مصنوعی / اینستاگرام در حال توسعه‌ی ویژگی‌های هوش مصنوعی جدیدی است که به مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست در این شبکه‌ی اجتماعی کمک می‌کند

این شبکه اجتماعی در حال کار روی برچسب‌هایی است که به کاربران کمک می‌کند عکس‌های تولیدشده با هوش مصنوعی را از عکس‌های واقعی تشخیص دهند.

قابلیت مذکور می‌تواند تأثیر بسیار مهمی بر تجربه‌ی کاربر داشته باشد و همچنین به جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست اطلاعات کمک خواهد کرد.

ویژگی جدید اینستاگرام به کاهش نگرانی کاربران درمورد تأثیرات منفی هوش مصنوعی مولد و تشخیص محتوای واقعی کمک می‌کند.

خروج از نسخه موبایل