پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم - تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم
پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 تکثیر با بخش های رویشیگیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی...

پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

تکثیر با بخش های رویشی

گیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر یابند. مثلاً روی ریشۀ درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها درخت های آلبالو ایجاد می شوند. چنین تولید مثلی از نوع غیر جنسی، یا رویشی است. تولید مثل غیرجنسی را چگونه توصیف می کنید؟

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 18 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 6,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار چهارم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتمکلمات کلیدی :رشد آنها درخت جوانه هایی تشکیل آلبالو جوانه هایی های آلبالو ایجاد شوند چنین تولید فرمت پاورپوینت ارائه چنین تولید مثلی درخت آلبالو جوانه بخش های غیر جنسی رویشی است تولید مثلی نوع غیر چنین تولید شوند چنین تولید آلبالو رویشی تکثیر پاورپوینت پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهمرشد آنها درخت جوانه هایی تشکیل آلبالو جوانه هایی های آلبالو ایجاد شوند چنین تولید فرمت پاورپوینت ارائه چنین تولید مثلی درخت آلبالو جوانه بخش های غیر جنسی رویشی است تولید مثلی نوع غیر چنین تولید شوند چنین تولید آلبالو رویشی تکثیر پاورپوینت