پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم - تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم
پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم

 برخی از شایستگی هایی که در این...

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم

 

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید:

آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و ...)؛

آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛

گزینش درست پوشاک شخصی.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 10,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت گفتار چهارم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم


پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم


پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم


پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم


پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتمکلمات کلیدی :دوخت ترسیم الگو برخی مشاغل صنایع ماشین دوخت ترسیم دستی ماشین دوخت دوخت دستی ماشین مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش صنایع پوشاک؛گزینش درست فرمت پاورپوینت ارائه پوشاک شخصی nbsp درست پوشاک شخصی برخی مشاغل مشاغل صنایع صنایع پوشاک؛گزینش پوشاک؛گزینش درست ترسیم الگو دوخت ترسیم دوخت دستی دستی ماشین ماشین دوخت درست پوشاک پوشاک صنایع ؛آشنایی پاورپوینت پودمان پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتمدوخت ترسیم الگو برخی مشاغل صنایع ماشین دوخت ترسیم دستی ماشین دوخت دوخت دستی ماشین مشاغل صنایع پوشاک؛گزینش صنایع پوشاک؛گزینش درست فرمت پاورپوینت ارائه پوشاک شخصی nbsp درست پوشاک شخصی برخی مشاغل مشاغل صنایع صنایع پوشاک؛گزینش پوشاک؛گزینش درست ترسیم الگو دوخت ترسیم دوخت دستی دستی ماشین ماشین دوخت درست پوشاک پوشاک صنایع ؛آشنایی پاورپوینت پودمان