پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم - تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم
پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم

پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم

 مشهورترين شاعر پارسي گوي سده نهم هجري است. عبدالرحمان در ۸۱۷ ه.ق در خرجرد جام تولد يافت. مدتي دشتي تخلص مي کرد و سپس به مناسبت مولد خود و به سبب ارادتي که به شيخ جام داشت تخلص جامي را برگزيد. در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرده است. جامي در هرات...

پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتم

 

مشهورترين شاعر پارسي گوي سده نهم هجري است. عبدالرحمان در ۸۱۷ ه.ق در خرجرد جام تولد يافت. مدتي دشتي تخلص مي کرد و سپس به مناسبت مولد خود و به سبب ارادتي که به شيخ جام داشت تخلص جامي را برگزيد. در هرات و سمرقند علوم رسمي را تحصيل کرده است. جامي در هرات در ۸۹۸ ه.ق وفات يافت
جامي آثار متعد و منثور و منظوم دارد. تاثير افکار و اشعارش در هندوستان و ماواءالنهر و در ادبيات و افکار مردم سرزمين عثماني بسيار بود. ديوانش مشتمل بر قصايد؛ مثنويات؛ غزليات؛ مقطعات و رباعيات است

اثر منظوم ديگر وي ( هفت‌ اورنگ ) ‌به‌ تقليد از خمسه‌ نظامي‌ شامل‌ : سلسله‌ الذهب‌  ، سلامان‌ و ابسال‌ ، تحفه‌ الاحرار، سبحه‌ الاحرار، يوسف‌ و زليخا، مجنون و لیلی  خرد نامه‌اسكندري

از آثار منثورش اشعه اللمعات؛ بهارستان؛ نفحات الانس؛ شواهد النبوي؛ لوايح و لوامع

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 31  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.

 قیمت: 6,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم


پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم


پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم


پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم


پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل اول بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هشتم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم


پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتمکلمات کلیدی :تحفهzwnj الاحرار سبحهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj الاحرار الاحرار سبحهzwnj الاحرار سبحهzwnj الاحرار يوسفzwnj خرد نامهzwnj اسكندرياز الذهبzwnj nbsp سلامانzwnj nbsp سلامانzwnj الذهبzwnj nbsp سلسلهzwnj الذهبzwnj شاملzwnj سلسلهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj تحفهzwnj الاحرار زليخا مجنون الاحرار يوسفzwnj الاحرار افکار منظوم پاورپوینت پاورپوینت تدریس درس هفتم فارسی هشتمتحفهzwnj الاحرار سبحهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj الاحرار الاحرار سبحهzwnj الاحرار سبحهzwnj الاحرار يوسفzwnj خرد نامهzwnj اسكندرياز الذهبzwnj nbsp سلامانzwnj nbsp سلامانzwnj الذهبzwnj nbsp سلسلهzwnj الذهبzwnj شاملzwnj سلسلهzwnj ابسالzwnj تحفهzwnj تحفهzwnj الاحرار زليخا مجنون الاحرار يوسفzwnj الاحرار افکار منظوم پاورپوینت