هشدار قطعی وزیر ارتباطات بوسیله اپراتورها درباره تعرفه اینترنت | جریمه میلیاردی در شوق همراه اول و ایرانسل