توضیحات جدید جهرمی درباره ودیعه های اینترنتی | جرایم بسیار ثقل از این هفته نحو می کنیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت: بسته های قدیمی و کم ارزش مقدار اپراتورها، از طریق سایت آنها داخل دسترس است. صرفا از سایت خرید بسته کنید.

بایگانی تخلف اپراتورها تو تعزیرات در حال جستار است. با اختیاری که قضا و قدر به رگولاتوری داد، از این هفته جرایم بیش ثقل وضع می کنیم تا متخلفان به تبعیت از مقررات بازگردند.