عکس روز | جنبش مو در بمبئی

دولت ملی هند  ۵۹ اپلیکیشن چینی تلفن هوشمند از جمله تیک تاک، هلو و وی چت را ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم داخل میانه منازعه درون جریان میان هند و چروک در منطقه هیمالیای شرقی اعلام می شود.

 Divyakant Solanki/EPA