توییتر پولی می شود؟ | استخدام مهندس بخاطر افزودن چند ویژگی پولی به شبکه محبوب

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از دیلی میل، در فهرست مشاغل و استخدام های توییتر در روزهای اخیر چند مورد نادیده دیده شده است؛ از جمله مهندسانی که بتوانند در پولی شدن فداکار از محدودیت های توییتر به این شرکت کمک کنند. همین باعث شد کاربران به ورقه توییتر هجوم ببرنند و از احتمال پولی شدن آن شکایت کنند. برخی هم معتقدند توییتر باید بوسیله آنها برای استعمال کردن از این شبکه مدنی پول اندوه بدهد!

توییتر به یک معماری کردن ارشد نرم افزار نیاز دارد که بتواند از نزدیک با سایت twitter.com و گروه پرداخت و شهود خرج ها مشارکت کند. با اینکه تا این وقت توییتر از کاربران می خواهد «حساب کاربری رایگان خود را بسازید» ولی هر آن ممکن است این جمله برداشته و یک تعهد پولی شدن بوسیله آن افزوده شود. تو قدری از آگهی استخدام مهراز آشکارا به طراحی یک بسرنوشت شوم دچار کردن پولی اشاره شده است بدون آنکه درباره جزئیات آن روشنگری شده باشد.

گرچه مدیران ارشد توییتر درباره این سرگذشت سکوت کرده اند اما بخش پولی و اشتراکی آگهی تا حدودی ویرایش شده تا شائبه های آن مشت کم تو شرایط فعلی از بین برود. یکی از کاربران در واکنش به پولی شدن توییتر چنین نوشته است: «روزی که غلام برای ابونمان توییتر پول بدهم، همان روز از دانلد ترامپ زنهار می کنم.» گروهی دیگر پولی شدن را سرانجام توییتر و عده ای بی آرامی اشتراکی کردن این شبکه اجتماعی را به معنی مرگ توییتر دانسته اند.

توییتر برای درآوردن خرج های خود به آگهی ها وابسته است. با این حال، سرایت خبر احتمال پولی شدن باعث شد نماد توییتر در میدان بورس نیویورک با 7.34 درصد رشد امانت شود. شاید هم جدیت مقام های بخت آمریکا برای ممنوع کردن فعالیت یواش افزار چینی تیک تاک یکی از دلایل افزایش ارزش سهام توییتر بوده است.