حمله هکری به سامانه های ۲ شرکت هواپیمایی ایران | چه اطلاعاتی فاش شده است؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، کانال تلگرامی webnews اخیرا تو خبری‏ اطلاع دادن کرد بخش قابل توجهی از داده ها پرسنل و خدمه و بیش از پنج هزار اطلاعات دیتابیس هواپیمایی هما افشا شده است.

داخل جوهر حال، سامانه داده ها تصعید شرکت هواپیمایی ماهان همچنین مورد حمله هکری راحتی گرفته و داده ها آن داخل فروم های خارجی در حال سودا است، اما هنوز بها اطلاعات آن روشن نیست.

این خبر تو حالی منتشر شده که روابط عمومی انبازی هواپیمایی ماهان در گفت وگو با «شرق»، حمله هکری را تأیید کرده اما گفته این موضوع در حال جستار است و هنوز جلوه گر نیست آیا منجر بوسیله بخیه اطلاعاتی شده یا نه.