مبارزه واتس اپ با نشر اطلاعات نادرست درباره کرونا| وضع محدودیت برای فوروارد کردن پیام ها

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از گاردین درخت سرو پیام رسان اجتماعی واتس اپ کهفیس بوکمالک آن است، پس از بلندی ستاندن انتقادها در این باره که این سرویس نقشی در انتشار داده ها نادرست درباره پاندمی کروناویروس دارد، در اوائل ماه میلادی سیال انفراد هایی را در احصائیه فوروارد کردن پیام ها ایجاد کرد.

کنار بنیان این فردی ها داخل بوسیله زبان «پیام های بسیار فوروارد شده»، حساب چت هایی که کاربران می نبوغ داخل هر بار به کاربران دیگر فوروارد کنند، از پنج چت به یک چت کاهش می یابد.

سخنگوی واتس اپ در بیانیه ای با اشاره به تعهد این شرکت به جلوگیری گستردن پیام های فراگیرشده یا وایرال اطلاع دادن کرد که از خلال وضع انفراد های جدید کاهشی ۷۰ درصدی داخل شمار «پیام های بسیار فورارد شده» رخ داده است. 

به گفته این سخنگو این تغییر بوسیله حفظ واتس اپ به نشانی مکانی برای مکالمات خصوصی و انحصاری کمک می کند.